iCFD Ltd Licentie

iCFD Limited, opererend onder merknaam 'iFOREX Europe' (voorheen Vestle), is een geregistreerde Cypriotische investeringsonderneming (CIF) en is geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) met CIF-licentienummer 143/11.

iCFD Limited is verplicht te voldoen aan de Cypriotische implementatie van de Europese Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II); de Cypriotische wet voor het aanbieden van beleggingsdiensten en -activiteiten (Wet 87(Ι)/2017).

iCFD Limited is gemachtigd voor het bieden van de volgende Investeringsservices, conform Deel Ι van de eerste bijlage van de Wet 87(Ι)/2017:

 1. Ontvangst en verzending van orders wat betreft één of meerdere financiële instrumenten.
 2. Uitvoering van orders namens klanten.
 3. Handelen voor eigen rekening.

iCFD Limited is gemachtigd voor het bieden van de volgende Ondersteunende services, conform Deel ΙI van de eerste bijlage van de Wet 87(Ι)/2017:

 1. Bewaring en administratie van financiële instrumenten voor rekening van klanten, inclusief inbewaringneming en gerelateerde services, zoals cash-/onderpandenbeheer.
 2. Het verlenen van krediet of leningen aan een investeerder zodat deze een transactie kan uitvoeren in één of meerdere financiële instrumenten, waarbij de onderneming die het krediet of de lening verleent, is betrokken bij de transactie.
 3. Buitenlandse deviezenservices waar deze zijn verbonden aan de levering van investeringsservices.
 4. Investeringsonderzoek en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbeveling met betrekking tot transacties in financiële instrumenten.

iCFD Limited is geautoriseerd voor het leveren van de voornoemde investerings- en aanvullende services voor de volgende Financiële instrumenten, conform Deel III van de eerste bijlage van de Wet 87(Ι)/2017:

 1. Overdraagbare effecten.
 2. Futures, swaps, rentetermijncontracten en enige andere afgeleide contracten met betrekking tot aandelen, valuta, rentevoeten of rendement, of andere afgeleide instrumenten, financiële indices of financiële maatregelen die fysiek of contant kunnen worden verrekend.
 3. Futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en contant moeten worden afgewikkeld of, naar keuze van één der partijen, in contant kunnen worden afgewikkeld (anders dan op grond van een verzuim of een andere gebeurtenis die aanleiding geeft tot beëindiging van het contract).
 4. Afgeleide instrumenten voor de overdracht van kredietrisico.
 5. Financiële contracts for difference.
 6. Futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissierechten of inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, die contant moeten worden afgewikkeld of, naar keuze van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anders dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), alsmede elk ander derivatencontract met betrekking tot activa, rechten, verplichtingen, indexen en maatregelen die niet elders in dit deel vermeld zijn en de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereglementeerde markt of een MTF worden verhandeld, of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt, dan wel of er regelmatig sprake is van "margin calls".

De Engelse versie van dit document is de officiële, bindende versie tussen partijen. Vertalingen worden slechts gegeven om uw gemak te dienen en moeten worden gelezen in het licht van de Engelse tekst, die de enige versie is met juridisch bindende werking.

Venster sluiten