24/7 Live ondersteuning :
close Your message
was sent successfully
Laat een bericht achter en wij komen
zo spoedig mogelijk bij u terug.
close Your message
was sent successfully
close Klantenservice: Technische ondersteuning:
+357-252-04655
close Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.
Welkom bij iFOREX Live Chat! Om ons te helpen om u beter van dienst te zijn, moet u de volgende informatie opgeven:
Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.

PRIIP KIDs

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze documenten verschaffen u belangrijke informatie over deze beleggingsproducten. Het is geen reclamemateriaal. De informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen een beter begrip te krijgen van de aard, het risico, de kosten, mogelijke winst en verlies en om u in staat te stellen om vergelijkingen te maken met andere producten.

Beleggingsfirma: iCFD Ltd, tel. +35725204600, website: www.iforex.nl
Vergunning verleend door: de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), vergunning no. 143/11

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en dat mogelijk moeilijk te begrijpen is

 • CFD op grondstoffen

  Wat is dit voor product?

  Dit beleggingsproduct is een Contract for Difference (CFD). Een CFD is een zogeheten Over the Counter (OTC) financieel instrument met een hefboom waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een onderliggend activum. De klant maakt winst of verlies op de CFD afhankelijk van de gekozen richting (kopen of verkopen) en de richting van de waarde van het onderligegnde activum. Het bedrag aan gemaakte winst of geleden verlies wordt bepaald aan de hand van de waarde van het onderligegnde activum bij het openen van de transactie en de waarde bij het sluiten van de transactie. De CFD wordt alleen in cash afgerekend en de klant heeft geen recht op het onderliggende activum.

  Het doel van de CFD is om te profiteren van prijsveranderingen van het onderliggende activum. In het geval van grondstoffen CFDs zijn zulke prijzen gebaseerd op de biedprijs van de grondstof. iCFD krijgt zulke prijzen van zijn aanbieder van liquiditeit, die op zijn beurt de prijzen krijgt van aggregators van marktgegevens die gegevens verzamelen van de relevante handelsbeurzen. De markt voor grondstoffen is open 5 dagen per week van zondag tot vrijdag. Voor specifieke handelstijden raadpleeg alstublieft de website van iCFD. 

  Dit product is bedoeld voor cliënten die transacties willen afsluiten die gebaseerd zijn op een koersrichting en die  willen profiteren van prijsveranderingen op de korte termijn in het/de onderliggende contract/grondstof en die in staat zijn om het risico van verlies van hun totale geïnvesteerde bedrag binnen een korte tijd te dragen. Daarom is dit product niet geschikt voor cliënten die zich niet kunnen permitteren hun gehele geïnvesteerde bedrag te verliezen. Om met dit soort beleggingen succesvol te zijn, moet de cliënt onderbouwde veronderstellingen maken (en met dit doel kan hij de middelen gebruiken die iCFD hem ter beschikking stelt) met betrekking tot de richting waarin de prijs van het onderliggende activum zal bewegen en hij moet de koersen nauwkeurig volgen aangezien deze binnen korte tijd snel kunnen wijzigen. 

  Om het CFD te kunnen aanschaffen, moet de cliënt voldoende margin op zijn rekening hebben. De normaliter vereiste margin voor grondstofcontracten is 2%. Dit betekent dat om een transactie te kunnen openen van 10.000 EUR (omvang van de transactie), de cliënt een minimale marge van 200 euro op zijn rekening moet hebben. Dit betekent een hefboom van 1:50. De eisen ten aanzien van de margin kunnen worden verlaagd op verzoek van de cliënt, mits aan bepaalde criteria wordt voldaan. Margineisen kunnen door iCFD naar believen worden verhoogd in geval van extreme marktomstandigheden. 

  Winst of verlies wordt bepaald volgens de volgende formule:
  Voor kopen (long) posities: Transactieomvang (in eenheden van de activum basis) x [sluiten bieden – openen vragen] = W/V (in eenheden van het andere activum)

  Voor verkopen (short) posities: Omvang transactie (in eenheden van de activum basis) x [sluitingsbod - vraagprijs opening) + W/V (in eenheden van het andere activum)

  Winst/verlies van de gesloten posities wordt dan omgerekend naar de basisvaluta van de rekening van de klant, indien anders. Dit gebeurt op basis van de relevante koers van de twee valuta op het moment van sluiting van de positie.

  Winst/verlies wordt ook beïnvloed door de kosten berekend door iCFD, zie onder.

  Winst/verlies wordt continu berekend door en getoond op het handelsplatform en verliezen hebben invloed op de margin van de cliënt. Als de margin van de cliënt de 0 (nul) bereikt, worden al zijn posities automatisch gesloten en dit betekent dat hij zijn verliezen moet nemen. Daarom is het van belang om een margin aan te houden die de open posities ondersteunt. 

  Alleen inwoners van Polen: In overeenstemming met de eisen van de toezichthouder mocht de dekking van de blootstelling van de cliënt [% van equity/netto blootstelling] de 0.8% bereiken, worden alle posities van de cliënt automatisch gesloten, hetgeen betekent dat de cliënt verliezen lijdt. 

  Wat zijn de risico's en wat zou ik ervoor terug kunnen krijgen?

  De risico indicator neemt aan dat u het product tot 24 uur aanhoudt. U kunt misschien niet op een gemakkelijke manier van het product afkomen of u moet het liquideren tegen een prijs die uw investeringsrendement ernstig beïnvloedt. CFDs kunnen worden beïnvloed door slippage of de onmogelijkheid om een product te liquideren tegen ene gewenste prijs door onbeschikbaarheid van een dergelijke prijs in de markt. CFDs zijn OTC producten en kunnen niet verkocht worden op een beurs, MTF of ander handelsplatform.

  Dit is een product met hoog risico. De prijzen van het/de onderliggende contract/grondstof kunnen aanzienlijk schommelen in een korte periode. Als de koersbeweging tegen de door de cliënt gekozen richiting ingaat, kan de cliënt aanzienlijke verliezen lijden in een korte tijd tot aan het maximum van zijn margin op de rekening. Maar de cliënt kan iCFD nooit meer schuldig zijn dan het geld dat op zijn rekening staat dankzij de negatieve balansbescherming van iCFD. Anderzijds, als de beweging plaatsvindt in de door de cliënt gekozen richting, dan kan de cliënt in korte tijd aanzienlijke winsten bijboeken. 

  Winsten en verliezen worden vergroot door het niveau van de hefboom. Een hogere hefboom ratio resulteert in hogere winsten als de cliënt de juiste richting koos en hogere verliezen als de cliënte de verkeerde richting koos. 

  Performance scenario's (effecten van overnight financiering niet meegenomen):

  Beneden staan voorbeelden van een performance scenario van een CFD transactie gebaseerd op WTI olie.

  Alleen voor inwoners van Frankrijjk – In overeenstemming met de eisen van de toezichthouder, hebben alle CFDS een intrinsieke bescherming en zullen zij gesloten worden als de verliezen de vereiste margin voor het openen van de positie bereiken.

  Wat gebeurt er als iCFD niet kan uitbetalen? Indien iCFD insolvent raakt en zijn cliënten niet kan uitbetalen kunnen retailklanten mogelijk aanspraak maken op compensatie tot 20000 euro door het Investor Compensation Fund dat is opgezet door de Cyprus Securities and Exchange Commission. 

  Wat zijn de kosten? iCFD berekent een spread als een cliënt een CFD afsluit. Een spread is het verschil tussen de verkoop-("bied") en vraag- ("koop")prijs van een CFD vermenigvuldigd met de omvang van de transactie. De spread per ieder onderliggend activum wordt beschreven op de website van iCFD maar iedere cliënt kan afwijkende spreads hebben afhankelijk van diens geschiedenis, volume, activiteiten of bepaalde acties.

  Voor dit voorbeeld nemen we een transactie van 250 eenheden in WTI olie met een spread van 4 pips. Een pip in WTI olie is het 2e decimale getal in de prijs (0.01). 250x0.04 = 10 USD.

  Het bedrag van 10 USD zal worden afgetrokken van de w/v bij het openen van de transactie en dus meteen na de opening is de w/v op die transactie -10 USD. 

  In aanvulling op het bovenstaande berekent iCFD overnight financieringskosten voor transacties die open blijven aan het einde van de dagelijkse handelssessie. Deze kan positief of negatief zijn en wordt berekend op basis van de relevante rentevoet voor de valuta waarin het onderliggende instrument wordt verhandeld plus een opslag. De opslag voor grondstoffenparen is 2.5%. 

  Als het berekende OF percentage positief is, betekent dat dat een bepaald bedrag zal worden toegevoegd aan de rekening van de cliënt. Een negatief OF percentage betekent dat een bepald bedrag zal worden afgetrokken. Bij verschillen in valuta tussen CFD en de rekening wordt het bedrag omgerekend naar de valuta van de rekening tegen de dan geldende koers.

  Berekening van het OF percentage voor long posities:

  Berekening van OF percentage voor short posities:

  Om het OF bedrag te berekenen, OF percentage (zoals hierboven berekend) is vermenigvuldigd met het transactiebedrag (in eenheden van de basis van het activum), zoals aangegeven in de formule hieronder:
  Overnight financiering bedrag = transactiebedrag x overnight financiering percentage

  Bij het bereiken van de relevante rollover datum van het instrument, zullen alle open CFD posities die gebaseerd zijn op een future contract worden doorgerold naar het volgende contract, zodat de positie open blijft met het nieuwe future contract. Bij het uitvoeren van de rollover, zal de open w/v-positie worden aangepast aan het prijsverschil tussen het aflopende en het nieuwe contract waardoor de open w/v onveranderd blijft. Bij de rollover zal de open w/v aleen een marge krijgen die gelijk is aan de bij de opening betaalde spread. Informatie inzake rollover is te vinden op de website van iCFD.  

  Hoe lang moet ik het vasthouden en kan ik het geld op een vroeg tijdstip innen? Grondstof CFDs worden doorgaans minder dan 24 uur aangehouden. U kunt uw CFD op ieder moment liquideren, maar misschien niet tegen een prijs die gunstig is voor u of uw investeringsdoelstellingen.

  Hoe kan ik een klacht indienen? Klachten kunnen worden ingediend bij iCFD via een e-mail aan complaints@iforex.com.cy. De e-mail moet bevatten de naam van de cliënt, diens rekeningnummer en de aard van de klacht. Indien het antwoord niet tevreden stelt, kan de cliënt zijn zaak voorleggen ana de Financiële Ombudsman van de Republiek Cyprus.

  Overige relevante informatie: Deze informatie omvat niet alle informatie die er is met betrekking tot dit product. Voor overige informatie over het product en de juridisch bindende voorwaarden gelieve u te kijken op de website van iCFD www.iforex.nl.


  † De getallen houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, dat kan invloed hebben op hoeveel u terugkrijgt.
  ‡ Door de bescherming tegen een negatieve balans kan een klant niet meer verliezen dan er op zijn rekening staat.

  Klik hier voor een versie om te downloaden

 • Valuta CFD

  Wat is dit voor product?

  Dit beleggingsproduct is een Contract for Difference (CFD). Een CFD is een zogeheten Over the Counter (OTC) financieel instrument met een hefboom waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een onderliggend activum. De klant maakt winst of verlies op de CFD afhankelijk van de gekozen richting (kopen of verkopen) en de richting van de waarde van het onderligegnde activum. Het bedrag aan gemaakte winst of geleden verlies wordt bepaald aan de hand van de waarde van het onderligegnde activum bij het openen van de transactie en de waarde bij het sluiten van de transactie. De CFD wordt alleen in cash afgerekend en de klant heeft geen recht op het onderliggende activum.

  Het doel van de CFD is om te profiteren van prijsveranderingen van het onderliggende activum. In het geval van valuta worden die prijzen bepaald bij interbancaire transacties waarbij banken elkaar prijzen zullen aanbieden van de ene valuta tegenover de andere valuta. iCFD krijgt zulke prijzen  van zijn aanbieder van liquiditeit, die op zijn beurt de prijzen krijgt van aggregators van marktgegevens die gegevens verzamelen inzake interbancaire transacties teneinde een marktprijs te krijgen voor iedere valuta tegenover een andere valuta. De markt voor de meeste valuta is 24 uur per dag open, 5 dagen per week van zondag om 23 uur tot vrijdag om 22 uur (CET). Voor specifieke handelstijden raadpleeg alstublieft de website van iCFD.    

  Dit product is bedoeld voor cliënten die transacties willen afsluiten die gebaseerd zijn op een koersrichting en die  willen profiteren van prijsveranderingen op de korte termijn in valutakoersen en die in staat zijn om het risico van verlies van hun totale geïnvesteerde bedrag binnen een korte tijd te dragen.  Daarom is dit product niet geschikt voor cliënten die zich niet kunnen permitteren hun gehele geïnvesteerde bedrag te verliezen. Om met dit soort beleggingen succesvol te zijn, moet de cliënt onderbouwde veronderstellingen maken (en met dit doel kan hij de middelen gebruiken die iCFD hem ter beschikking stelt) met betrekking tot de richting waarin de prijs van het onderliggende activum zal bewegen en hij moet de koersen nauwkeurig volgen aangezien deze binnen korte tijd snel kunnen wijzigen. 

  Om het CFD te kunnen aanschaffen, moet de cliënt voldoende margin op zijn rekening hebben. De normaliter vereiste margin voor valuta is 2% (behalve voor CNH kruisingen waarbij die 5% bedraagt). Dit betekent dat om een transactie te kunnen openen van 10.000 EUR (omvang van de transactie), de cliënt een minimale marge van 200 euro op zijn rekening moet hebben. Dit betekent een hefboom van 1:50. De eisen ten aanzien van de margin kunnen worden verlaagd op verzoek van de cliënt, mits aan bepaalde criteria wordt voldaan. Margineisen kunnen door iCFD naar believen worden verhoogd in geval van extreme marktomstandigheden. 

  Winst of verlies wordt bepaald volgens de volgende formule:
  Voor kopen (long) posities: Transactieomvang (in eenheden van de activum basis) x [sluiten bieden – openen vragen] = W/V (in eenheden van het andere activum)

  Voor verkopen (short) posities: Omvang transactie (in eenheden van de activum basis) x [sluitingsbod - vraagprijs opening) + W/V (in eenheden van het andere activum)

  Winst/verlies van de gesloten posities wordt dan omgerekend naar de basisvaluta van de rekening van de klant, indien anders. Dit gebeurt op basis van de relevante koers van de twee valuta op het moment van sluiting van de positie.

  Winst/verlies wordt ook beïnvloed door de kosten berekend door iCFD, zie onder.

  Winst/verlies wordt continu berekend door en getoond op het handelsplatform en verliezen hebben invloed op de margin van de cliënt. Als de margin van de cliënt de 0 (nul) bereikt, worden al zijn posities automatisch gesloten en dit betekent dat hij zijn verliezen moet nemen. Daarom is het van belang om een margin aan te houden die de open posities ondersteunt. 

  Alleen inwoners van Polen: In overeenstemming met de eisen van de toezichthouder mocht de dekking van de blootstelling van de cliënt [% van equity/netto blootstelling] de 0.8% bereiken, worden alle posities van de cliënt automatisch gesloten, hetgeen betekent dat de cliënt verliezen lijdt. 

  Wat zijn de risico's en wat zou ik ervoor terug kunnen krijgen?

  De risico indicator neemt aan dat u het product tot 24 uur aanhoudt. U kunt misschien niet op een gemakkelijke manier van het product afkomen of u moet het liquideren tegen een prijs die uw investeringsrendement ernstig beïnvloedt. CFDs kunnen worden beïnvloed door slippage of de onmogelijkheid om een product te liquideren tegen ene gewenste prijs door onbeschikbaarheid van een dergelijke prijs in de markt. CFDs zijn OTC producten en kunnen niet verkocht worden op een beurs, MTF of ander handelsplatform.

  Dit is een product met hoog risico. Koersen van valuta kunnen aanzienlijk schommelen in een korte periode. Als de koersbeweging tegen de door de cliënt gekozen richiting ingaat, kan de cliënt aanzienlijke verliezen lijden in een korte tijd tot aan het maximum van zijn margin op de rekening. Maar de cliënt kan iCFD nooit meer schuldig zijn dan het geld dat op zijn rekening staat dankzij de negatieve balansbescherming van iCFD. Anderzijds, als de beweging plaatsvindt in de door de cliënt gekozen richting, dan kan de cliënt in korte tijd aanzienlijke winsten bijboeken. 

  Winsten en verliezen worden vergroot door het niveau van de hefboom. Een hogere hefboom ratio resulteert in hogere winsten als de cliënt de juiste richting koos en hogere verliezen als de cliënte de verkeerde richting koos. 

  Performance scenario's (effecten van overnight financiering niet meegenomen):

  Beneden staan voorbeelden van een performance scenario van een CFD transactie gebaseerd op EUR/USD.

  Alleen voor inwoners van Frankrijjk – In overeenstemming met de eisen van de toezichthouder, hebben alle CFDS een intrinsieke bescherming en zullen zij gesloten worden als de verliezen de vereiste margin voor het openen van de positie bereiken.

  Wat gebeurt er als iCFD niet kan uitbetalen? Indien iCFD insolvent raakt en zijn cliënten niet kan uitbetalen kunnen retailklanten mogelijk aanspraak maken op compensatie tot 20000 euro door het Investor Compensation Fund dat is opgezet door de Cyprus Securities and Exchange Commission. 

  Wat zijn de kosten? iCFD berekent een spread als een cliënt een CFD afsluit. Een spread is het verschil tussen de verkoop-("bied") en vraag- ("koop")prijs van een CFD vermenigvuldigd met de omvang van de transactie. De spread per ieder onderliggend activum wordt beschreven op de website van iCFD maar iedere cliënt kan afwijkende spreads hebben afhankelijk van diens geschiedenis, volume, activiteiten of bepaalde acties.

  Voor dit voorbeeld nemen we een transactie 10000 EUR in EUR/USD met een spread van 2 pips. EUR/USD pip is het 4e decimale getal (0.0001). 10000 EUR x 0.0002 = 2 USD. 

  Het bedrag van 2 USD zal worden afgetrokken van de w/v bij het openen van de transactie en dus meteen na de opening is de w/v op die transactie -2 USD. 

  In aanvulling op het bovenstaande berekent iCFD overnight financieringskosten voor transacties die open blijven aan het einde van de dagelijkse handelssessie. Deze kan positief of negatief zijn en wordt berekend op basis van de relevante rentevoet voor de valuta waarin het onderliggende instrument wordt verhandeld plus een opslag. De opslag voor valutaparen is 0.75%. 

  Als het berekende OF percentage positief is, betekent dat dat een bepaald bedrag zal worden toegevoegd aan de rekening van de cliënt. Een negatief OF percentage betekent dat een bepald bedrag zal worden afgetrokken. Bij verschillen in valuta tussen CFD en de rekening wordt het bedrag omgerekend naar de valuta van de rekening tegen de dan geldende koers.

  Berekening van het OF percentage voor long posities:

  Berekening van OF percentage voor short posities:

  Om het OF bedrag te berekenen, OF percentage (zoals hierboven berekend) is vermenigvuldigd met het transactiebedrag (in eenheden van de basis van het activum), zoals aangegeven in de formule hieronder:
  Overnight financiering bedrag = transactiebedrag x overnight financiering percentage

  Hoe lang moet ik het vasthouden en kan ik het geld op een vroeg tijdstip innen? Valuta-CFDs worden gewoonlijk minder dan 24 uur aangehouden. U kunt uw CFD op ieder moment liquideren, maar misschien niet tegen een prijs die gunstig is voor u of uw investeringsdoelstellingen.

  Hoe kan ik een klacht indienen? Klachten kunnen worden ingediend bij iCFD via een e-mail aan complaints@iforex.com.cy. De e-mail moet bevatten de naam van de cliënt, diens rekeningnummer en de aard van de klacht. Indien het antwoord niet tevreden stelt, kan de cliënt zijn zaak voorleggen ana de Financiële Ombudsman van de Republiek Cyprus.

  Overige relevante informatie: Deze informatie omvat niet alle informatie die er is met betrekking tot dit product. Voor overige informatie over het product en de juridisch bindende voorwaarden gelieve u te kijken op de website van iCFD www.iforex.nl.


  † De getallen houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, dat kan invloed hebben op hoeveel u terugkrijgt.
  ‡ Door de bescherming tegen een negatieve balans kan een klant niet meer verliezen dan er op zijn rekening staat.

  Klik hier voor een versie om te downloaden

 • CFD op cryptocurrency

  Wat is dit voor product?

  Dit beleggingsproduct is een Contract for Difference (CFD). Een CFD is een zogeheten Over the Counter (OTC) financieel instrument met een hefboom waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een onderliggend activum. De klant maakt winst of verlies op de CFD afhankelijk van de gekozen richting (kopen of verkopen) en de richting van de waarde van het onderligegnde activum. Het bedrag aan gemaakte winst of geleden verlies wordt bepaald aan de hand van de waarde van het onderligegnde activum bij het openen van de transactie en de waarde bij het sluiten van de transactie. De CFD wordt alleen in cash afgerekend en de klant heeft geen recht op het onderliggende activum.

  Het doel van de CFD is om te profiteren van prijsveranderingen van het onderliggende activum. In het geval van cryptocurrencies worden zulke prijzen bepaald door vraag en aanbod op beurzen van cryptocurrencies in USD of in een andere valuta mits aangegeven. iCFD krijgt die prijzen van zijn aanbieder van identiteit, die op zijn beurt de prijzen krijgt van aggregators die gegevens verzamelen van cryptocurrency beurzen om een marktprijs te maken voor iedere cryptocurrency tegenover een andere valuta. De markt voor cryptocurrencies is 7 dagen per week open.

  Dit product is bedoeld voor cliënten die transacties willen afsluiten die gebaseerd zijn op een koersrichting en die  willen profiteren van prijsveranderingen op de korte termijn in koersen van cryptovaluta en die in staat zijn om het risico van verlies van hun totale geïnvesteerde bedrag binnen een korte tijd te dragen. Daarom is dit product niet geschikt voor cliënten die zich niet kunnen permitteren hun gehele geïnvesteerde bedrag te verliezen. Om met dit soort beleggingen succesvol te zijn, moet de cliënt onderbouwde veronderstellingen maken (en met dit doel kan hij de middelen gebruiken die iCFD hem ter beschikking stelt) met betrekking tot de richting waarin de prijs van het onderliggende activum zal bewegen en hij moet de koersen nauwkeurig volgen aangezien deze binnen korte tijd snel kunnen wijzigen. Verder moet de cliënt zich ervan bewust zijn, dat cryptocurencies in het algemeen niet worden beschouwd als financiële instrumenten die vallen onder MIFID en/of onder enige andere EU-regulering en daardoor vallen ze tevens buiten de gereguleerde activiteiten van het bedrijf. 

  Om het CFD te kunnen aanschaffen, moet de cliënt voldoende margin op zijn rekening hebben. De normaliter vereiste marge voor cryptocurrencies is 20%. Dit betekent dat om een transactie te kunnen openen van 10.000 EUR (omvang van de transactie), de cliënt een minimale marge van 2.000 euro op zijn rekening moet hebben. TDe maximale hefboom aangeboden door iCFD op cryptocurrency is 1:5. De eisen ten aanzien van de margin kunnen worden verlaagd op verzoek van de cliënt, mits aan bepaalde criteria wordt voldaan. Margineisen kunnen door iCFD naar believen worden verhoogd in geval van extreme marktomstandigheden. 

  Winst of verlies wordt bepaald volgens de volgende formule:
  Voor kopen (long) posities: Transactieomvang (in eenheden van de activum basis) x [sluiten bieden – openen vragen] = W/V (in eenheden van het andere activum)

  Voor verkopen (short) posities: Omvang transactie (in eenheden van de activum basis) x [sluitingsbod - vraagprijs opening) + W/V (in eenheden van het andere activum)

  Winst/verlies van de gesloten posities wordt dan omgerekend naar de basisvaluta van de rekening van de klant, indien anders. Dit gebeurt op basis van de relevante koers van de twee valuta op het moment van sluiting van de positie.

  Winst/verlies wordt ook beïnvloed door de kosten berekend door iCFD, zie onder.

  Winst/verlies wordt continu berekend door en getoond op het handelsplatform en verliezen hebben invloed op de margin van de cliënt. Als de margin van de cliënt de 0 (nul) bereikt, worden al zijn posities automatisch gesloten en dit betekent dat hij zijn verliezen moet nemen. Daarom is het van belang om een margin aan te houden die de open posities ondersteunt. 

  Alleen inwoners van Polen: In overeenstemming met de eisen van de toezichthouder mocht de dekking van de blootstelling van de cliënt [% van equity/netto blootstelling] de 0.8% bereiken, worden alle posities van de cliënt automatisch gesloten, hetgeen betekent dat de cliënt verliezen lijdt. 

  Wat zijn de risico's en wat zou ik ervoor terug kunnen krijgen?

  De risico indicator neemt aan dat u het product tot 24 uur aanhoudt. U kunt misschien niet op een gemakkelijke manier van het product afkomen of u moet het liquideren tegen een prijs die uw investeringsrendement ernstig beïnvloedt. CFDs kunnen worden beïnvloed door slippage of de onmogelijkheid om een product te liquideren tegen ene gewenste prijs door onbeschikbaarheid van een dergelijke prijs in de markt. CFDs zijn OTC producten en kunnen niet verkocht worden op een beurs, MTF of ander handelsplatform.

  Dit is een product met hoog risico. Cryptocurrencies kunnen aanzienlijk in waarde schommelen in een korte periode. Als de koersbeweging tegen de door de cliënt gekozen richiting ingaat, kan de cliënt aanzienlijke verliezen lijden in een korte tijd tot aan het maximum van zijn margin op de rekening. Maar de cliënt kan iCFD nooit meer schuldig zijn dan het geld dat op zijn rekening staat dankzij de negatieve balansbescherming van iCFD. Anderzijds, als de beweging plaatsvindt in de door de cliënt gekozen richting, dan kan de cliënt in korte tijd aanzienlijke winsten bijboeken. 

  Winsten en verliezen worden vergroot door het niveau van de hefboom. Een hogere hefboom ratio resulteert in hogere winsten als de cliënt de juiste richting koos en hogere verliezen als de cliënte de verkeerde richting koos. 

  Performance scenario's (effecten van overnight financiering niet meegenomen):

  Beneden staan voorbeelden van een performance scenario van een CFD transactie gebaseerd op Bitcoin.

  Alleen voor inwoners van Frankrijjk – In overeenstemming met de eisen van de toezichthouder, hebben alle CFDS een intrinsieke bescherming en zullen zij gesloten worden als de verliezen de vereiste margin voor het openen van de positie bereiken.

  Wat gebeurt er als iCFD niet kan uitbetalen? Cryptocurrency CFDs worden niet gedekt door het Investor Compensation Fund zoals beschreven op de website van iFOREX. In het geval iCFS insolvent raakt en zijn cliënten niet meer kan uitbetalen, heeft een cliënt geen recht op compensatie voor diensten gerelateerd aan CFD cryptocurrency handel.

  Wat zijn de kosten? iCFD berekent een spread als een cliënt een CFD afsluit. Een spread is het verschil tussen de verkoop-("bied") en vraag- ("koop")prijs van een CFD vermenigvuldigd met de omvang van de transactie. De spread per ieder onderliggend activum wordt beschreven op de website van iCFD maar iedere cliënt kan afwijkende spreads hebben afhankelijk van diens geschiedenis, volume, activiteiten of bepaalde acties.

  Voor dit voorbeeld (zie tabel hieronder) nemen we een transactie van 0.2 eenheden in Bitcoin met een spread van 150 pips. Een pip in US Energy ETF is gelijk aan 1 punt in de prijs (1,00). 0,2 x 150 = 30 USD.

  Het bedrag van 30 USD zal worden afgetrokken van de w/v bij het openen van de transactie en dus meteen na de opening is de w/v op die transactie -30 USD. 

  In aanvulling op het bovenstaande berekent iCFD overnight financieringskosten voor transacties die open blijven aan het einde van de dagelijkse handelssessie. Deze kan positief of negatief zijn en wordt berekend op basis van de relevante rentevoet voor de valuta waarin het onderliggende instrument wordt verhandeld plus een opslag. De marge voor cryptovaluta kan aanzienlijk schommelen ten gevolge van de extreme marktcondities van cryptovaluta. Bij het opoenen van een nieuwe positie, klik op "Tools", open vervolgens de tab "Instrument Info" om de aangepaste waardes te zien. 

  Als het berekende OF percentage positief is, betekent dat dat een bepaald bedrag zal worden toegevoegd aan de rekening van de cliënt. Een negatief OF percentage betekent dat een bepald bedrag zal worden afgetrokken. Bij verschillen in valuta tussen CFD en de rekening wordt het bedrag omgerekend naar de valuta van de rekening tegen de dan geldende koers.

  Berekening van het OF percentage voor long posities:

  Berekening van OF percentage voor short posities:

  Om het OF bedrag te berekenen, OF percentage (zoals hierboven berekend) is vermenigvuldigd met het transactiebedrag (in eenheden van de basis van het activum), zoals aangegeven in de formule hieronder:
  Overnight financiering bedrag = transactiebedrag x overnight financiering percentage

  Hoe lang moet ik het vasthouden en kan ik het geld op een vroeg tijdstip innen? Cryptocurrency CFDs worden doorgaans minder dan 24 uur aangehouden. U kunt u CFD op ieder moment liquideren, maar misschien niet tegen een prijs die gunstig is voor u of uw investeringsdoelstellingen.

  How can I complain? Klachten kunnen worden ingediend bij iCFD via een e-mail aan complaints@iforex.com.cy. De e-mail moet bevatten de naam van de cliënt, diens rekeningnummer en de aard van de klacht. Opgemerkt zij, dat klachten met betrekking tot de handel in cryptocurrencies niet kunnen worden voorgelegd aan de Financiële Ombudsman van de Republiek Cyprus. Indien de cliënt ontevreden is met het antwoord van iCFD kan hij slechts naar de gewone rechtbank gaan.   

  Overige relevante informatie: Deze informatie omvat niet alle informatie die er is met betrekking tot dit product. Voor overige informatie over het product en de juridisch bindende voorwaarden gelieve u te kijken op de website van iCFD www.iforex.nl.

  Door extreme marktomstandigheden kunnen de handelsvoorwaarden betreffende cryptocurrencies regelmatig wijzigen, cliënten wordt dringend geadviseerd om voorzichtig te zijn en de handelsvoorwaarden te raadplegen alvorens te handelen.


  † De getallen houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, dat kan invloed hebben op hoeveel u terugkrijgt.
  ‡ Door de bescherming tegen een negatieve balans kan een klant niet meer verliezen dan er op zijn rekening staat.

  Klik hier voor een versie om te downloaden

 • ETF CFDs

  Wat is dit voor product?

  Dit beleggingsproduct is een Contract for Difference (CFD). Een CFD is een zogeheten Over the Counter (OTC) financieel instrument met een hefboom waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een onderliggend activum. De klant maakt winst of verlies op de CFD afhankelijk van de gekozen richting (kopen of verkopen) en de richting van de waarde van het onderligegnde activum. Het bedrag aan gemaakte winst of geleden verlies wordt bepaald aan de hand van de waarde van het onderligegnde activum bij het openen van de transactie en de waarde bij het sluiten van de transactie. De CFD wordt alleen in cash afgerekend en de klant heeft geen recht op het onderliggende activum.

  Het doel van de CFD is om te profiteren van prijsveranderingen van het onderliggende activum. In het geval van CFD op ETFs worden de prijzen bepaald door de prestaties te volgen van een mandje van activa, zoals aandelen, obligaties en grondstoffen. iCFD krijgt zulke prijzen van  zijn aanbieder van liquiditeit, die op zijn beurt de prijzen krijgt van aggregators die gegevens verzamelen van de relevante beurzen. De markt voor de meeste ETFs is 5 dagen per week open van zondag tot vrijdag. Voor specifieke handelstijden raadpleeg alstublieft de website van iCFD.

  Dit product is bedoeld voor cliënten die transacties willen afsluiten die gebaseerd zijn op een koersrichting en die  willen profiteren van prijsveranderingen op de korte termijn in de aggregeerde performance van het onderliggende mandje activa en die in staat zijn om het risico van verlies van hun totale geïnvesteerde bedrag binnen een korte tijd te dragen. Daarom is dit product niet geschikt voor cliënten die zich niet kunnen permitteren hun gehele geïnvesteerde bedrag te verliezen. Om succes te hebben met dit soort beleggingen, moet de cliënt onderbouwde veronderstellingen doen (en met dit doel kan hij de middelen gebruiken die iCFD hem ter beschikking stelt) met betrekking tot de richting waarin de prijs van het onderliggende mandje activa zal bewegen en hij moet de koersen nauwkeurig volgen aangezien deze binnen korte tijd snel kunnen wijzigen. 

  Om het CFD te kunnen aanschaffen, moet de cliënt voldoende margin op zijn rekening hebben. De vereiste marge voor de meeste CFDs op ETFs is 2,5%. Dit betekent dat om een transactie te kunnen openen van 10.000 EUR (omvang van de transactie), de cliënt een minimale marge van 250 euro op zijn rekening moet hebben. De maximale hefboom aangeboden door iCFD op ETFs is 1:40. De eisen ten aanzien van de margin kunnen worden verlaagd op verzoek van de cliënt, mits aan bepaalde criteria wordt voldaan. Margineisen kunnen door iCFD naar believen worden verhoogd in geval van extreme marktomstandigheden. 

  Winst of verlies wordt bepaald volgens de volgende formule:
  Voor kopen (long) posities: Transactieomvang (in eenheden van de activum basis) x [sluiten bieden – openen vragen] = W/V (in eenheden van het andere activum)

  Voor verkopen (short) posities: Omvang transactie (in eenheden van de activum basis) x [sluitingsbod - vraagprijs opening) + W/V (in eenheden van het andere activum)

  Winst/verlies van de gesloten posities wordt dan omgerekend naar de basisvaluta van de rekening van de klant, indien anders. Dit gebeurt op basis van de relevante koers van de twee valuta op het moment van sluiting van de positie.

  Winst/verlies wordt ook beïnvloed door de kosten berekend door iCFD, zie onder.

  Winst/verlies wordt continu berekend door en getoond op het handelsplatform en verliezen hebben invloed op de margin van de cliënt. Als de margin van de cliënt de 0 (nul) bereikt, worden al zijn posities automatisch gesloten en dit betekent dat hij zijn verliezen moet nemen. Daarom is het van belang om een margin aan te houden die de open posities ondersteunt. 

  Alleen inwoners van Polen: In overeenstemming met de eisen van de toezichthouder mocht de dekking van de blootstelling van de cliënt [% van equity/netto blootstelling] de 0.8% bereiken, worden alle posities van de cliënt automatisch gesloten, hetgeen betekent dat de cliënt verliezen lijdt. 

  Wat zijn de risico's en wat zou ik ervoor terug kunnen krijgen?

  De risico indicator neemt aan dat u het product tot 24 uur aanhoudt. U kunt misschien niet op een gemakkelijke manier van het product afkomen of u moet het liquideren tegen een prijs die uw investeringsrendement ernstig beïnvloedt. CFDs kunnen worden beïnvloed door slippage of de onmogelijkheid om een product te liquideren tegen ene gewenste prijs door onbeschikbaarheid van een dergelijke prijs in de markt. CFDs zijn OTC producten en kunnen niet verkocht worden op een beurs, MTF of ander handelsplatform.

  Dit is een product met hoog risico. De prijzen van het onderliggende mandje activa kunnen aanzienlijk schommelen in een korte periode. Als de koersbeweging tegen de door de cliënt gekozen richiting ingaat, kan de cliënt aanzienlijke verliezen lijden in een korte tijd tot aan het maximum van zijn margin op de rekening. Maar de cliënt kan iCFD nooit meer schuldig zijn dan het geld dat op zijn rekening staat dankzij de negatieve balansbescherming van iCFD. Anderzijds, als de beweging plaatsvindt in de door de cliënt gekozen richting, dan kan de cliënt in korte tijd aanzienlijke winsten bijboeken. 

  Winsten en verliezen worden vergroot door het niveau van de hefboom. Een hogere hefboom ratio resulteert in hogere winsten als de cliënt de juiste richting koos en hogere verliezen als de cliënte de verkeerde richting koos. 

  Performance scenario's (effecten van overnight financiering niet meegenomen):

  Beneden staan voorbeelden van een performance scenario van een CFD transactie gebaseerd op US Energy ETF.

  Alleen voor inwoners van Frankrijjk – In overeenstemming met de eisen van de toezichthouder, hebben alle CFDS een intrinsieke bescherming en zullen zij gesloten worden als de verliezen de vereiste margin voor het openen van de positie bereiken.

  Wat gebeurt er als iCFD niet kan uitbetalen? Indien iCFD insolvent raakt en zijn cliënten niet kan uitbetalen kunnen retailklanten mogelijk aanspraak maken op compensatie tot 20000 euro door het Investor Compensation Fund dat is opgezet door de Cyprus Securities and Exchange Commission. 

  Wat zijn de kosten? iCFD berekent een spread als een cliënt een CFD afsluit. Een spread is het verschil tussen de verkoop-("bied") en vraag- ("koop")prijs van een CFD vermenigvuldigd met de omvang van de transactie. De spread per ieder onderliggend activum wordt beschreven op de website van iCFD maar iedere cliënt kan afwijkende spreads hebben afhankelijk van diens geschiedenis, volume, activiteiten of bepaalde acties.

  Voor dit voorbeeld nemen we een transactie van 145 eenheden in US Energy ETF met een spread van 15 pips. Een pip in US Energy ETF is gelijk aan het 2e decimale getal in de prijs (0.01). 145 x 0,15 = 21,75 USD.

  Het bedrag van 21,75 USD zal worden afgetrokken van de w/v bij het openen van de transactie en dus meteen na de opening is de w/v op die transactie -21,75 USD. 

  In aanvulling op het bovenstaande berekent iCFD overnight financieringskosten voor transacties die open blijven aan het einde van de dagelijkse handelssessie. Deze kan positief of negatief zijn en wordt berekend op basis van de relevante rentevoet voor de valuta waarin het onderliggende instrument wordt verhandeld plus een opslag. De opslag voor CFDs op ETFs is 5%. 

  Als het berekende OF percentage positief is, betekent dat dat een bepaald bedrag zal worden toegevoegd aan de rekening van de cliënt. Een negatief OF percentage betekent dat een bepald bedrag zal worden afgetrokken. Bij verschillen in valuta tussen CFD en de rekening wordt het bedrag omgerekend naar de valuta van de rekening tegen de dan geldende koers.

  Berekening van het OF percentage voor long posities:

  Berekening van OF percentage voor short posities:

  Om het OF bedrag te berekenen, OF percentage (zoals hierboven berekend) is vermenigvuldigd met het transactiebedrag (in eenheden van de basis van het activum), zoals aangegeven in de formule hieronder:
  Overnight financiering bedrag = transactiebedrag x overnight financiering percentage

  In het geval van een cash distributie in relatie tot een ETF die de performance van specifieke aandelen volgt, zal een dividendaanpassing gedaan worden op de balans van de cliënt met betrekking tot de onderliggende aandelenposities gehouden door de cliënt aan het eind van de werkdag voorafgaand aan de ex-dividend datum. De aanpassing van het dividend zal worden berekend aan de hand van de omvang van het dividend, de omvang van de positie van de cliënt en of het een koop- of verkooppositie is, waarbij bij long posities de aanpassing zal worden gecrediteerd op de balans van de cliënt en bij short posities zal de aanpassing worden gedebiteerd op de balans van de cliënt. 

  Na het intreden van bepaalde gebeurtenissen die de waarde beïnvloeden van het aandeel in een beursgenoteerd bedrijf (corporate action), zal iCFD alle open posities liquideren en alle open limietorders verwijderen in de ETF CFD die de performance van het specifieke aandeel volgt. Corporate actions omvatten splitingen, rechten offertes, delisting en iedere andere gebeurtenis die een materiële invloed heeft of kan hebben op de aandelenprijs (inclusief belangrijke aankondigingen, overnames, fusies, insolventie etc). Een lijst van aankomende Coroprate Actions is te vinden op de website van iCFD. 

  Hoe lang moet ik het vasthouden en kan ik het geld op een vroeg tijdstip innen? ETF CFDs worden doorgaans minder dan 24 uur aangehouden. U kunt uw CFD op ieder moment liquideren, maar misschien niet tegen een prijs die gunstig is voor u of uw investeringsdoelstellingen.

  Hoe kan ik een klacht indienen? Klachten kunnen worden ingediend bij iCFD via een e-mail aan complaints@iforex.com.cy. De e-mail moet bevatten de naam van de cliënt, diens rekeningnummer en de aard van de klacht. Indien het antwoord niet tevreden stelt, kan de cliënt zijn zaak voorleggen ana de Financiële Ombudsman van de Republiek Cyprus.

  Overige relevante informatie: Deze informatie omvat niet alle informatie die er is met betrekking tot dit product. Voor overige informatie over het product en de juridisch bindende voorwaarden gelieve u te kijken op de website van iCFD www.iforex.nl.


  † De getallen houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, dat kan invloed hebben op hoeveel u terugkrijgt.
  ‡ Door de bescherming tegen een negatieve balans kan een klant niet meer verliezen dan er op zijn rekening staat.

  Klik hier voor een versie om te downloaden

 • Index CFDs

  Wat is dit voor product?

  Dit beleggingsproduct is een Contract for Difference (CFD). Een CFD is een zogeheten Over the Counter (OTC) financieel instrument met een hefboom waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een onderliggend activum. De klant maakt winst of verlies op de CFD afhankelijk van de gekozen richting (kopen of verkopen) en de richting van de waarde van het onderligegnde activum. Het bedrag aan gemaakte winst of geleden verlies wordt bepaald aan de hand van de waarde van het onderligegnde activum bij het openen van de transactie en de waarde bij het sluiten van de transactie. De CFD wordt alleen in cash afgerekend en de klant heeft geen recht op het onderliggende activum.

  Het doel van de CFD is om te profiteren van prijsveranderingen van het onderliggende activum. In het geval van CFDs op indexen zijn de prijzen gebaseerd op de gerelateerde future die aan de beurs is genoteerd.  iCFD krijgt die prijzen van zijn aanbieder van liquiditeit, die op zijn beurt de prijzen krijgt van aggregators die gegevens verzamelen van de relevante beurzen. De markt voor de meeste indexen is 5 dagen per week open van zondag tot vrijdag. Voor specifieke handelstijden raadpleeg alstublieft de website van iCFD.    

  Dit product is bedoeld voor cliënten die transacties willen afsluiten die gebaseerd zijn op een koersrichting en die willen profiteren van prijsveranderingen op de korte termijn in de onderliggende future van de index en die in staat zijn om het risico van verlies van hun totale geïnvesteerde bedrag binnen een korte tijd te dragen. Daarom is dit product niet geschikt voor cliënten die zich niet kunnen permitteren hun gehele geïnvesteerde bedrag te verliezen. Om met dit soort beleggingen succesvol te zijn, moet de cliënt onderbouwde veronderstellingen maken (en met dit doel kan hij de middelen gebruiken die iCFD hem ter beschikking stelt) met betrekking tot de richting waarin de prijs van het onderliggende activum zal bewegen en hij moet de koersen nauwkeurig volgen aangezien deze binnen korte tijd snel kunnen wijzigen.

  Om het CFD te kunnen aanschaffen, moet de cliënt voldoende margin op zijn rekening hebben. De normaliter vereiste margin voor de meeste index contracten is 2%. (Behalve voor Brazilië en Turkije 100, waar het 4% is). Dit betekent dat om een transactie te kunnen openen van 10.000 EUR (omvang van de transactie), de cliënt een minimale marge van 200 euro op zijn rekening moet hebben. Dit betekent een hefboom van 1:50. De eisen ten aanzien van de margin kunnen worden verlaagd op verzoek van de cliënt, mits aan bepaalde criteria wordt voldaan. Margineisen kunnen door iCFD naar believen worden verhoogd in geval van extreme marktomstandigheden. 

  Winst of verlies wordt bepaald volgens de volgende formule:
  Voor kopen (long) posities: Transactieomvang (in eenheden van de activum basis) x [sluiten bieden – openen vragen] = W/V (in eenheden van het andere activum)

  Voor verkopen (short) posities: Omvang transactie (in eenheden van de activum basis) x [sluitingsbod - vraagprijs opening) + W/V (in eenheden van het andere activum)

  Winst/verlies van de gesloten posities wordt dan omgerekend naar de basisvaluta van de rekening van de klant, indien anders. Dit gebeurt op basis van de relevante koers van de twee valuta op het moment van sluiting van de positie.

  Winst/verlies wordt ook beïnvloed door de kosten berekend door iCFD, zie onder.

  Winst/verlies wordt continu berekend door en getoond op het handelsplatform en verliezen hebben invloed op de margin van de cliënt. Als de margin van de cliënt de 0 (nul) bereikt, worden al zijn posities automatisch gesloten en dit betekent dat hij zijn verliezen moet nemen. Daarom is het van belang om een margin aan te houden die de open posities ondersteunt. 

  Alleen inwoners van Polen: In overeenstemming met de eisen van de toezichthouder mocht de dekking van de blootstelling van de cliënt [% van equity/netto blootstelling] de 0.8% bereiken, worden alle posities van de cliënt automatisch gesloten, hetgeen betekent dat de cliënt verliezen lijdt. 

  Wat zijn de risico's en wat zou ik ervoor terug kunnen krijgen?

  De risico indicator neemt aan dat u het product tot 24 uur aanhoudt. U kunt misschien niet op een gemakkelijke manier van het product afkomen of u moet het liquideren tegen een prijs die uw investeringsrendement ernstig beïnvloedt. CFDs kunnen worden beïnvloed door slippage of de onmogelijkheid om een product te liquideren tegen ene gewenste prijs door onbeschikbaarheid van een dergelijke prijs in de markt. CFDs zijn OTC producten en kunnen niet verkocht worden op een beurs, MTF of ander handelsplatform.

  Dit is een product met hoog risico. De prijzen van de onderliggende index future kunnen aanzienlijk schommelen in een korte periode. Als de koersbeweging tegen de door de cliënt gekozen richiting ingaat, kan de cliënt aanzienlijke verliezen lijden in een korte tijd tot aan het maximum van zijn margin op de rekening. Maar de cliënt kan iCFD nooit meer schuldig zijn dan het geld dat op zijn rekening staat dankzij de negatieve balansbescherming van iCFD. Anderzijds, als de beweging plaatsvindt in de door de cliënt gekozen richting, dan kan de cliënt in korte tijd aanzienlijke winsten bijboeken.

  Winsten en verliezen worden vergroot door het niveau van de hefboom. Een hogere hefboom ratio resulteert in hogere winsten als de cliënt de juiste richting koos en hogere verliezen als de cliënte de verkeerde richting koos. 

  Performance scenario's (effecten van overnight financiering niet meegenomen):

  Beneden staan voorbeelden van een performance scenario van een CFD transactie gebaseerd op Japan 225.  Alleen voor inwoners van Frankrijjk – In overeenstemming met de eisen van de toezichthouder, hebben alle CFDS een intrinsieke bescherming en zullen zij gesloten worden als de verliezen de vereiste margin voor het openen van de positie bereiken.

  Wat gebeurt er als iCFD niet kan uitbetalen? Indien iCFD insolvent raakt en zijn cliënten niet kan uitbetalen kunnen retailklanten mogelijk aanspraak maken op compensatie tot 20000 euro door het Investor Compensation Fund dat is opgezet door de Cyprus Securities and Exchange Commission. 

  Wat zijn de kosten? iCFD berekent een spread als een cliënt een CFD afsluit. Een spread is het verschil tussen de verkoop-("bied") en vraag- ("koop")prijs van een CFD vermenigvuldigd met de omvang van de transactie. De spread per ieder onderliggend activum wordt beschreven op de website van iCFD maar iedere cliënt kan afwijkende spreads hebben afhankelijk van diens geschiedenis, volume, activiteiten of bepaalde acties. 

  Voor dit voorbeeld nemen we een transactie van 60 eenheden in Japan 225 met een spread van 7.5 pips. Een pip in Japan 225 is gelijk aan 1 punt in de prijs (1.00). 60 x 7.5 = 450 JPY. 

  Het bedrag van 450 JPY zal worden afgetrokken van de w/v bij het openen van de transactie en dus meteen na de opening is de w/v op die transactie -450 JPY.

  In aanvulling op het bovenstaande berekent iCFD overnight financieringskosten voor transacties die open blijven aan het einde van de dagelijkse handelssessie. Deze kan positief of negatief zijn en wordt berekend op basis van de relevante rentevoet voor de valuta waarin het onderliggende instrument wordt verhandeld plus een opslag. De opslag voor CFD op indexen is 2,5%.

  Als het berekende OF percentage positief is, betekent dat dat een bepaald bedrag zal worden toegevoegd aan de rekening van de cliënt. Een negatief OF percentage betekent dat een bepald bedrag zal worden afgetrokken. Bij verschillen in valuta tussen CFD en de rekening wordt het bedrag omgerekend naar de valuta van de rekening tegen de dan geldende koers.

  Berekening van het OF percentage voor long posities:

  Berekening van OF percentage voor short posities:

  Om het OF bedrag te berekenen, OF percentage (zoals hierboven berekend) is vermenigvuldigd met het transactiebedrag (in eenheden van de basis van het activum), zoals aangegeven in de formule hieronder:
  Overnight financiering bedrag = transactiebedrag x overnight financiering percentage

  Bij het bereiken van de relevante rollover datum van het instrument, zullen alle open CFD posities die gebaseerd zijn op een future contract worden doorgerold naar het volgende contract, zodat de positie open blijft met het nieuwe future contract. Bij het uitvoeren van de rollover, zal de open w/v-positie worden aangepast aan het prijsverschil tussen het aflopende en het nieuwe contract waardoor de open w/v onveranderd blijft. Bij de rollover zal de open w/v aleen een marge krijgen die gelijk is aan de bij de opening betaalde spread. Informatie inzake rollover is te vinden op de website van iCFD.  

  Hoe lang moet ik het vasthouden en kan ik het geld op een vroeg tijdstip innen? Index CFDs worden doorgaans minder dan 24 uur aangehouden. U kunt uw CFD op ieder moment liquideren, maar misschien niet tegen een prijs die gunstig is voor u of uw investeringsdoelstellingen.

  Hoe kan ik een klacht indienen? Klachten kunnen worden ingediend bij iCFD via een e-mail aan complaints@iforex.com.cy. De e-mail moet bevatten de naam van de cliënt, diens rekeningnummer en de aard van de klacht. Indien het antwoord niet tevreden stelt, kan de cliënt zijn zaak voorleggen ana de Financiële Ombudsman van de Republiek Cyprus.

  Overige relevante informatie: Deze informatie omvat niet alle informatie die er is met betrekking tot dit product. Voor overige informatie over het product en de juridisch bindende voorwaarden gelieve u te kijken op de website van iCFD www.iforex.nl.


  † De getallen houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, dat kan invloed hebben op hoeveel u terugkrijgt.
  ‡ Door de bescherming tegen een negatieve balans kan een klant niet meer verliezen dan er op zijn rekening staat.

  Klik hier voor een versie om te downloaden

 • Aandelen CFD

  Wat is dit voor product?

  Dit beleggingsproduct is een Contract for Difference (CFD). Een CFD is een zogeheten Over the Counter (OTC) financieel instrument met een hefboom waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een onderliggend activum. De klant maakt winst of verlies op de CFD afhankelijk van de gekozen richting (kopen of verkopen) en de richting van de waarde van het onderligegnde activum. Het bedrag aan gemaakte winst of geleden verlies wordt bepaald aan de hand van de waarde van het onderligegnde activum bij het openen van de transactie en de waarde bij het sluiten van de transactie. De CFD wordt alleen in cash afgerekend en de klant heeft geen recht op het onderliggende activum.

  Het doel van de CFD is om te profiteren van prijsveranderingen van het onderliggende activum. In het geval van CFDs op aandelen, worden de prijzen gebaseerd op de aan de beurs geboden aandelenprijs. iCFD krijgt die prijzen van zijn aanbieder van liquiditeit, die op zijn beurt de prijzen krijgt van aggregators die gegevens verzamelen van de relevante beurzen. De markt voor de meeste aandelen is 5 dagen per week open van zondag tot vrijdag. Voor specifieke handelstijden raadpleeg alstublieft de website van iCFD.

  Dit product is bedoeld voor cliënten die transacties willen afsluiten die gebaseerd zijn op een koersrichting en die willen profiteren van prijsveranderingen op de korte termijn in het onderliggende aandeel en die in staat zijn om het risico van verlies van hun totale geïnvesteerde bedrag binnen een korte tijd te dragen. Daarom is dit product niet geschikt voor cliënten die zich niet kunnen permitteren hun gehele geïnvesteerde bedrag te verliezen. Om met dit soort beleggingen succesvol te zijn, moet de cliënt onderbouwde veronderstellingen maken (en met dit doel kan hij de middelen gebruiken die iCFD hem ter beschikking stelt) met betrekking tot de richting waarin de prijs van het onderliggende activum zal bewegen en hij moet de koersen nauwkeurig volgen aangezien deze binnen korte tijd snel kunnen wijzigen.

  Om het CFD te kunnen aanschaffen, moet de cliënt voldoende margin op zijn rekening hebben. De normaliter vereiste margin voor aandelen varieert van 2,5% tot 20%.  Dit betekent dat om een transactie te kunnen openen van 10.000 EUR (omvang van de transactie) met een vereiste marge van 2,5%, de cliënt een minimale marge van 250 euro op zijn rekening moet hebben. De maximale hefboom die iCFD aanbiedt voor CFDs op aandelen is 1:40. De eisen ten aanzien van de margin kunnen worden verlaagd op verzoek van de cliënt, mits aan bepaalde criteria wordt voldaan. Margineisen kunnen door iCFD naar believen worden verhoogd in geval van extreme marktomstandigheden.

  Winst of verlies wordt bepaald volgens de volgende formule:
  Voor kopen (long) posities: Transactieomvang (in eenheden van de activum basis) x [sluiten bieden – openen vragen] = W/V (in eenheden van het andere activum)

  Voor verkopen (short) posities: Omvang transactie (in eenheden van de activum basis) x [sluitingsbod - vraagprijs opening) + W/V (in eenheden van het andere activum)

  Winst/verlies van de gesloten posities wordt dan omgerekend naar de basisvaluta van de rekening van de klant, indien anders. Dit gebeurt op basis van de relevante koers van de twee valuta op het moment van sluiting van de positie.

  Winst/verlies wordt ook beïnvloed door de kosten berekend door iCFD, zie onder.

  Winst/verlies wordt continu berekend door en getoond op het handelsplatform en verliezen hebben invloed op de margin van de cliënt. Als de margin van de cliënt de 0 (nul) bereikt, worden al zijn posities automatisch gesloten en dit betekent dat hij zijn verliezen moet nemen. Daarom is het van belang om een margin aan te houden die de open posities ondersteunt. 

  Alleen inwoners van Polen: In overeenstemming met de eisen van de toezichthouder mocht de dekking van de blootstelling van de cliënt [% van equity/netto blootstelling] de 0.8% bereiken, worden alle posities van de cliënt automatisch gesloten, hetgeen betekent dat de cliënt verliezen lijdt. 

  Wat zijn de risico's en wat zou ik ervoor terug kunnen krijgen?

  De risico indicator neemt aan dat u het product tot 24 uur aanhoudt. U kunt misschien niet op een gemakkelijke manier van het product afkomen of u moet het liquideren tegen een prijs die uw investeringsrendement ernstig beïnvloedt. CFDs kunnen worden beïnvloed door slippage of de onmogelijkheid om een product te liquideren tegen ene gewenste prijs door onbeschikbaarheid van een dergelijke prijs in de markt. CFDs zijn OTC producten en kunnen niet verkocht worden op een beurs, MTF of ander handelsplatform.

  Dit is een product met hoog risico. De prijzen van de onderliggende aandelen kunnen aanzienlijk schommelen in een korte periode. Als de koersbeweging tegen de door de cliënt gekozen richiting ingaat, kan de cliënt aanzienlijke verliezen lijden in een korte tijd tot aan het maximum van zijn margin op de rekening. Maar de cliënt kan iCFD nooit meer schuldig zijn dan het geld dat op zijn rekening staat dankzij de negatieve balansbescherming van iCFD. Anderzijds, als de beweging plaatsvindt in de door de cliënt gekozen richting, dan kan de cliënt in korte tijd aanzienlijke winsten bijboeken. 

  Winsten en verliezen worden vergroot door het niveau van de hefboom. Een hogere hefboom ratio resulteert in hogere winsten als de cliënt de juiste richting koos en hogere verliezen als de cliënte de verkeerde richting koos. 

  Performance scenario's (effecten van overnight financiering niet meegenomen):

  Beneden staan voorbeelden van een performance scenario van een CFD transactie gebaseerd op Apple.

  Alleen voor inwoners van Frankrijjk – In overeenstemming met de eisen van de toezichthouder, hebben alle CFDS een intrinsieke bescherming en zullen zij gesloten worden als de verliezen de vereiste margin voor het openen van de positie bereiken.

  Wat gebeurt er als iCFD niet kan uitbetalen? Indien iCFD insolvent raakt en zijn cliënten niet kan uitbetalen kunnen retailklanten mogelijk aanspraak maken op compensatie tot 20000 euro door het Investor Compensation Fund dat is opgezet door de Cyprus Securities and Exchange Commission. 

  Wat zijn de kosten? iCFD berekent een spread als een cliënt een CFD afsluit. Een spread is het verschil tussen de verkoop-("bied") en vraag- ("koop")prijs van een CFD vermenigvuldigd met de omvang van de transactie. De spread per ieder onderliggend activum wordt beschreven op de website van iCFD maar iedere cliënt kan afwijkende spreads hebben afhankelijk van diens geschiedenis, volume, activiteiten of bepaalde acties.

  Voor dit voorbeeld nemen we een transactie van 55 eenheden in Apple met een spread van 6 pips. Een pip in Apple is gelijk aan het 2e decimale getal in de prijs (0.01). 55 x 0,6 = 3,3 USD.

  Het bedrag van 3,3 USD zal worden afgetrokken van de w/v bij het openen van de transactie en dus meteen na de opening is de w/v op die transactie -3,3 USD. 

  In aanvulling op het bovenstaande berekent iCFD overnight financieringskosten voor transacties die open blijven aan het einde van de dagelijkse handelssessie. Deze kan positief of negatief zijn en wordt berekend op basis van de relevante rentevoet voor de valuta waarin het onderliggende instrument wordt verhandeld plus een opslag. De opslag voor CFD op aandelen is 5%. 

  Als het berekende OF percentage positief is, betekent dat dat een bepaald bedrag zal worden toegevoegd aan de rekening van de cliënt. Een negatief OF percentage betekent dat een bepald bedrag zal worden afgetrokken. Bij verschillen in valuta tussen CFD en de rekening wordt het bedrag omgerekend naar de valuta van de rekening tegen de dan geldende koers.

  Berekening van het OF percentage voor long posities:

  Berekening van OF percentage voor short posities:

  Om het OF bedrag te berekenen, OF percentage (zoals hierboven berekend) is vermenigvuldigd met het transactiebedrag (in eenheden van de basis van het activum), zoals aangegeven in de formule hieronder:
  Overnight financiering bedrag = transactiebedrag x overnight financiering percentage

  In het geval van een cash distributie in relatie tot een ETF die de performance van specifieke aandelen volgt, zal een dividendaanpassing gedaan worden op de balans van de cliënt met betrekking tot de onderliggende aandelenposities gehouden door de cliënt aan het eind van de werkdag voorafgaand aan de ex-dividend datum. De aanpassing van het dividend zal worden berekend aan de hand van de omvang van het dividend, de omvang van de positie van de cliënt en of het een koop- of verkooppositie is, waarbij bij long posities de aanpassing zal worden gecrediteerd op de balans van de cliënt en bij short posities zal de aanpassing worden gedebiteerd op de balans van de cliënt. 

  Na het intreden van bepaalde gebeurtenissen die de waarde beïnvloeden van het aandeel in een beursgenoteerd bedrijf (corporate action), zal iCFD alle open posities liquideren en alle open limietorders verwijderen in de ETF CFD die de performance van het specifieke aandeel volgt. Corporate actions omvatten splitingen, rechten offertes, delisting en iedere andere gebeurtenis die een materiële invloed heeft of kan hebben op de aandelenprijs (inclusief belangrijke aankondigingen, overnames, fusies, insolventie etc). Een lijst van aankomende Coroprate Actions is te vinden op de website van iCFD. 

  Hoe lang moet ik het vasthouden en kan ik het geld op een vroeg tijdstip innen? Aandelen CFDs worden doorgaans minder dan 24 uur aangehouden. U kunt uw CFD op ieder moment liquideren, maar misschien niet tegen een prijs die gunstig is voor u of uw investeringsdoelstellingen.

  Hoe kan ik een klacht indienen? Klachten kunnen worden ingediend bij iCFD via een e-mail aan complaints@iforex.com.cy. De e-mail moet bevatten de naam van de cliënt, diens rekeningnummer en de aard van de klacht. Indien het antwoord niet tevreden stelt, kan de cliënt zijn zaak voorleggen ana de Financiële Ombudsman van de Republiek Cyprus.

  Overige relevante informatie: Deze informatie omvat niet alle informatie die er is met betrekking tot dit product. Voor overige informatie over het product en de juridisch bindende voorwaarden gelieve u te kijken op de website van iCFD www.iforex.nl.


  † De getallen houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, dat kan invloed hebben op hoeveel u terugkrijgt.
  ‡ Door de bescherming tegen een negatieve balans kan een klant niet meer verliezen dan er op zijn rekening staat.

  Klik hier voor een versie om te downloaden